Tulosta

Hei / Hej,

Pidä Saaristo Siistinä ry kutsuu kaikki mukaan siivoamaan Suomen rannat roskista!


Siisti Biitsi -kampanja järjestetään 18.–24.5.2015 ja se koskee kaikkia Suomen rantoja.
Olisi hienoa nähdä veneilijöitä mukana talkoissa. Osallistukaa ja kutsukaa muutkin mukaan! Kampanjan tavoitteena on siivota rannat kesäkuntoon ja nostaa vesistöjen roskaantuminen tärkeäksi puheenaiheeksi. Siivoustalkoot ovat konkreettinen tapa vaikuttaa oman lähiympäristön hyvinvointiin. Roskat eivät kuulu luontoon – ne haittaavat paitsi omaa viihtyvyyttämme, myös vesiympäristöä ja sen eläimiä.

Kampanjaan voivat osallistua niin yhdistykset, kerhot, seurat, harrastusryhmät, työpaikat, yritykset, kaupungit, opiskelijat, koululaiset, organisaatiot, perheet ja kaveriporukat kuin yksityiset kansalaiset.
Siisti Biitsi -kampanjaan osallistutaan järjestämällä omat talkoot: kerätkää oma talkootiimi, valitkaa hyvä talkooranta ja -päivä ja ilmoittautukaa mukaan Siisti Biitsi -kotisivuilla. Kaikki osallistujat ja talkoorannat löytyvät kampanjan kotisivuilta.

Siisti Biitsi on meidän kaikkien asia!

Liitteenä löytyy kutsu, haastekutsu ja opasvihko. Kampanjan kotisivuilta löytyy lisää kampanjamateriaalia talkoolaisten käyttöön.
Lisätietoa kampanjasta ja ilmoittautumiset www.siistibiitsi.fi

Håll Skärgården Ren rf kallar alla med till att städa Finlands stränder rena från skräp!
Snygg Beach-kampanjen ordnas den 18–24.5.2015 på alla Finlands stränder.
Det skulle vara fint att se båtfarare med i talkot. Delta och bjud även andra med!
Syftet är att städa stränderna i skick inför sommaren och lyfta nedskräpning av vattendrag till ett viktigt samtalsämne. Städtalkot är ett konkret sätt att påverka den egna närmiljöns välbefinnande. Skräpet hör inte hemma i naturen – det förstör inte bara vår egen trivsel, utan också den marina miljön och dess djur.
Till kampanjen kan delta såväl föreningar, klubbar, sällskap, hobbygrupper, arbetsplatser, företag, städer, studerande, skolelever, organisationer, familjer, kompisgäng som enskilda personer.
Man kan delta i kampanjen genom att ordna eget strandstädningstalko: samla ihop ett eget talkogäng, välj en bra talkostrand och -dag och anmäl er på Snygg Beach-hemsidan. Alla deltagare och talkostränder hittas på kampanjens hemsida.

Snygg Beach är allas vårt ärende!

Ni hittar inbjudan, inbjudan till utmaningen och infohäfte bifogat. Det finns mera kampanjmaterial på webbsidan som talkodeltagare kan utnyttja.
Mera information om kampanjen och anmälningar www.snyggbeach.fi

Talkooterveisin / Med talkohälsningar,
Jenny Gustafsson
Siisti Biitsi –koordinaattori / Snygg Beach-koordinator

Jenny Gustafsson
projektikoordinaattori/projektkoordinator
Puolalankatu 1 / Puolalagatan 1
20100 Turku / Åbo
Pidä Saaristo Siistinä ry / Håll Skärgården Ren rf
p. / tel. +358 50 556 9271
www.pidasaaristosiistina.fi
www.hallskargardenren.fi

www.siistibiitsi.fi / www.snyggbeach.fi

Kampanjamateriaalia

 Video