Tulosta

Hyvinkään Pursiseura tiedottaa

Hyp:n satamien ja saarten käytön rajoituksissa noudatetaan viranomaisten
määräyksiä ja suosituksia.

Perusperiaatteet ovat hygieniasta huolehtiminen ja suojaetäisyyden pitäminen
muihin ihmisiin. Saareen ei saa tulla sairaana tai koronavirukselle altistuneena.
Koska viranomaisen antamat määräykset voivat muuttua nopeastikin, voidaan myös
näitä ohjeita joutua päivittämään vastaavasti.

Näissä uusissa pandemia-olosuhteissa otamme HYP:n saarissa käyttöön uudet
säännöt, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Jokaisen jäsenen tulee nyt varautua
siihen, että satamiin ja saariin ei poikkeustilanteen aikana, turvavälin
varmistamiseksi, mahdu samaa määrää veneitä kuin normaalisti. Lisäksi rajoituksia
annetaan saaressa oleskeluun. Jokaisen saareen saapuvan tulee ehdottomasti
noudattaa näitä sääntöjä yhteisen turvallisuuden vuoksi.

Vierailu saaressa voi näissäkin olosuhteissa olla monelle mieltä piristävä kokemus,
tuoden kaivattua vaihtelua arjen rajoituksiin. Saarten käyttö katsotaan
tavanomaiseksi ulkona liikkumiseksi, joka viranomaisen mukaan on edelleen
sallittua.

Yli 70-vuotiaiden saapumista saariin ei haluta rajoittaa, mutta saareen saapuminen
on aina jokaisen omalla vastuulla ja oman harkinnan varassa, varsinkin jos kuuluu
ns. riskiryhmiin. Vene katsotaan kodinomaiseksi tilaksi, jolloin saaressa oleskelu
tapahtuu enimmäkseen omassa veneessä. Ulkoilla voi, noudattaen samoja ohjeita
kuin kaupungissakin.

OHJEET JA TARKENNUKSET SÄÄNTÖIHIN

Hyvinkään Pursiseuran hallitus